Author Avatar

0

Share post:

 

 
UndubZapp ขอชักชวนพุทธศาสนิกชนมามกะมาทำบุญสุนทานเนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมทวนวิชาความรู้ขั้นต้นเรื่องวันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชามีความสําคัญเช่นไร พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในวันวิสาขบูชา ตามพวกเราไปศึกษาพร้อมเพียงกันเลยดีมากยิ่งกว่าจ้ะ
 
วันวิสาขบูชามีความสําคัญยังไง?
วันวิสาขบูชาเป็นวันที่เกิดขึ้นเรื่องสำคัญ 3 เรื่องในพุทธหมายถึงเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิด รู้ และก็ตาย โดยทั้งยัง 3 เรื่องราวเกิดขึ้นในวันพระจันทร์เต็มดวงเดือนวิสาขะ หรือ ขึ้น 15 เย็น เดือน 6 แต่ว่าต่างปีกัน ตามที่วันดังที่กล่าวมาแล้วเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อันแปลกประหลาดยิ่งอีกทั้ง 3  ก็เลยได้รับการสรรเสริญจากชาวพุทธทั้งโลกให้เป็นวันสำคัญสากลทางพุทธศาสนา (แตกต่างจากวันมาฆบูชารวมทั้งวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่เชื่อถือเฉพาะในประเทศไทย ลาว และก็เขมร)
 
 
หลักธรรมสำคัญวันวิสาขบูชาเป็นยังไง?
หลักธรรมสำคัญที่เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาเป็น“อริยสัจ 4” หรือ “ข้อเท็จจริงอันเป็นเยี่ยม 4 ประการ” เนื่องด้วยเป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของการรู้แจ้งเห็นจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และก็ทำให้ท่านกำเนิดดวงตาที่ธรรม ทราบและเข้าใจตามความเป็นจริง รวมทั้งละกิเลสได้อย่างสิ้นเชิง
 
อริยสัจ 4 เป็นอย่างไร?
อริยสัจ 4 หรือ ข้อเท็จจริงอันเลิศ 4 ประการ เป็นหลักคำสั่งสอนสำคัญของพุทธศาสนา มีดังนี้
 
ทุกข์
ปัญหาของชีวิต สถานการณ์ที่ทนได้ยาก ภาวะที่บังคับ ดังเช่น ทุกข์พื้นฐาน (การเกิด แก่ เจ็บ ตาย) รวมทั้ง ทุกข์จร (การจากลาจากสิ่งอันเป็นสุดที่รัก การประสงค์สิ่งใดแล้วไม่สมหวังดังสมใจหวัง ความแร้นแค้น ฯลฯ)
 
สมุทัย
ที่มาของปัญหา หรือที่มาของการเกิดทุกข์ โดยมากมีสาเหตุจาก “กิเลส” ยกตัวอย่างเช่น กิเลส (ความต้องการในกามารมณ์) ภวตัณหา (ความต้องการในโลก ต้องการเป็นโน่นเป็นนี่) แล้วก็ วิภวตัณหา (ความต้องการในความไม่มีโลก ความไม่ต้องการเป็นโน่นเป็นนี่)
 
นิโรธ
การหมดทุกข์ หรือภาวะที่ความทุกข์ใจหมดไป เพราะเหตุว่าสามารถทอดทิ้งกิเลส ราคะ และก็อุปาทานได้
 
มรรค
แนวทางที่ทำให้เกิดการสิ้นทุกข์ เป็นการปฏิบัติเพื่อขจัดปัญหาของทุกข์ทั้งสิ้น มีทั้งหมดทั้งปวง 8 ประการ อย่างเช่น ความเห็นชอบ ดำริถูกใจ คำพูดถูกใจ ทำถูกใจ ดำรงชีพถูกใจ อุตสาหะถูกใจ รำลึกถูกใจ ตั้งจิตมั่นถูกใจ
 
วันวิสาขบูชา ทำอะไรบ้าง?
การกระทำตนในวันวิสาขบูชา แบ่งได้ 3 ชนิดร่วมกัน เป็น
 
พิธีการหลวง หรือ พิธีสำหรับในหลวง พระบรมวงศานุวงศ์พิธีการราษฎร์ หรือ พิธีการของสามัญชนคนธรรมดาทั่วไปพิธีการพระสงฆ์ หรือ พิธีการที่ประกอบศาสนกิจของภิกษุ
 
การกระทำตนในวันวิสาขบูชาของพุทธศาสนิกชนมีอะไรบ้าง?
 
ทำบุญสุนทานใส่บาตรฟังพระธรรมเทศนาเจริญก้าวหน้าจิตตภาวนารักษาโบสถ์ศีล (ศีล 8)กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พี่น้องผู้เสียชีวิตรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรเวียนเทียนรอบโบสถ์ตอนกลางคืน นึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระภิกษุปฏิบัติตัวตามวิถีทางพระบรมพุทโธวาทมอบแก่องค์สัมมาสัมพระพุทธเจ้าบำเพ็ญปกิณณกะบุญกุศล หรือสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมยกเว้นอบายมุขทุกหมวดหมู่ดำรงชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท เพราะว่าสติเป็นการรำลึกได้

ทำบุญทำทาน, วันวิสาข ตรงกับวันที่, วันวิสาขบูชา, วันวิสาขบูชา เป็น, วันวิสาขบูชา ตรงกับวันที่, อริยสัจ 4

‘เพื่อไทย’ จี๋ถามราชบัณฑิตยสถาน คิดแผนเป็นเจ้าภาพสัมมนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิคเช่นไร-ปท.และก็ชาวไทยจะได้ปย.อะไร
ขยาย! ผู้รวมกันไม่ต่ำว่า 11 คนถูกรวบ ข้างหลังตำรวจเคลียร์พื้นที่ ส่งตัว ตำรวจตระเวณชายแดนภาค 1