Author Avatar

0

Share post:


‘รัฐมนตรีว่าการสุชาติ’ มอบ ‘พล.ตำบลตำบล นันทชาติ’ ยอดเยี่ยมให้กำลังใจผู้รายงานข่าวช่อง 8 ได้รับบาดเจ็บจากการสลายการรวมกัน เมื่อ 20 มี.ค.64
ช่วงวันที่ 22 เดือนมีนาคม 2564 นายสุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ พล.ตำบลต นันทชาติ ศุภมงคล ประจำ สลน พร้อมกับ นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ คนตรวจราชการกรม นางสาวปุษกร สกุลกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 เข้าเลิศ นางสาวที่รักนาฏ พระพรหมเกิดขึ้น ผู้รายงานข่าวช่อง 8 ซึ่งได้รับบาดเจ็บระหว่างการรายงานข่าวการสลายการประชุมของตำรวจ รอบๆสนามหลวงช่วงวันที่ 20 เดือนมีนาคม 2564 ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา ที่โรงหมอเกษมราษฎร์ ประชาชนชื่น โดยมี รองอาวุธจาร์ หมอปิยะ เนตรสายฟ้า ผู้อำนวยการโรงหมอเกษมราษฎร์ ประชาชนชื่น, นางสุมาลี ดวงเนตร ผู้อำนวยการข้างพยาบาลโรงหมอเกษมราษฎร์ ประชากรชื่น พร้อมข้าราชการให้การต้อนรับ
พล.ตำบลต นันทชาติ ประจำ สลน เผยออกมาว่า นายสุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความประสงค์ดีเกี่ยวกับเรื่องสลายการประชุม ตอนวันที่ 20 มี.ค. 2564 ก่อนหน้าที่ผ่านมา ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บจากสถานะการณ์ดังที่กล่าวมาข้างต้นด้วย
ซึ่งในปริมาณผู้ที่บาดเจ็บเป็นผู้รายงานข่าวที่กำลังปฏิบัติภารกิจรายงานข่าวสาร ปริมาณ 2 รายเป็นนางสาวมั่งมีญลักษณ์ วรรณะโคตร ผู้รายงานข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวเด่น ถูกยิงด้วยลูกปืนยาง บวมช้ำที่ขา มิได้ไปพบหมอ กลับทำงานธรรมดาแล้ว ส่วนอีกหนึ่งรายนาม นางสาวที่รักนาฏ พระพรหมเกิดขึ้น นักข่าวช่อง 8 ซึ่งถูกยิงด้วยลูกกระสุนปืนยางรอบๆหัว บวมช้ำบวม เข้ารับการดูแลและรักษาที่โรงหมอเกษมราษฎร์ ประชากรชื่น ตอนนี้อาการดียิ่งขึ้นแล้ว
พล.ตำบลต นันทชาติ กล่าวว่า ในวันนี้ นายสุชาติ ดูกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ตนลงพื้นที่มอบของยอดเยี่ยมสร้างขวัญแรงใจให้นักข่าวที่ได้รับบาดเจ็บ สำหรับเพื่อการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพพื้นที่ 2 ได้ผสาน กับบริษัทสังกัดเดิมเพื่อส่งแบบ กท.16 แล้วก็แบบ กท.44 กับทางโรงหมอแล้ว โดยคนได้รับบาดเจ็บจะได้รับสิทธิจากกองทุนเงินตอบแทน ด้วยเหตุว่าเป็นการเจออันตรายเนื่องด้วยการทำงาน เป็นสิทธิค่าหมอเท่าที่จ่ายจริงตามสิ่งที่ต้องการไม่เกิน 50,000 บาท รวมทั้งเงินตอบแทนกรณีหยุดงานจ่าย 70% ของค่าตอบแทน ฐานค่าตอบแทนไม่เกิน 20,000 บาท ตามใบรับรองแพทย์เจาะจงให้หยุดงานไม่เกิน 1 ปีอีกด้วย

‘ไป่ ทาคน’ ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงหัวหน้าทั่วทั้งโลก วอนช่วยชาวภรรยานมา
‘เซฟบางกลอย’ แนะ ราชบัณฑิตยสถานแบ่งสรรที่ให้ผู้ได้รับภัยภรรยานมา ย้ำ มนุษยธรรมอยู่เหนือคำกล่าวอ้างการบ้านการเมือง...