Author Avatar

0

Share post:

ฮวงจุ้ยบ้าน 8 ด้านหมายถึงหลักวิชาคำนวณกระแสปราณ หรือปฏิกิริยาของพลังงานตามธรรมชาติ ซึ่งไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย 🏠 ระบบบ้าน 8 ด้าน ก็เลยเป็นการมอง 8 ปฏิกิริยา อันมีการพิจารณาปฏิกิริยาของด้านบ้าน ปฏิกิริยาของบุคคล รวมทั้งความเชื่อมโยงระหว่างด้านบ้านกับด้านบุคคล พ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านใดที่กำลังตามหาจุดโชคลาภประจำบ้านเพื่อทำการมงคล รวมทั้งวิเคราะห์ว่ารอบๆบ้านด้านใดเหมาะสมแก่วิธีการทำสิ่งใดบ้าง ตาม UndubZapp ไปเปิดจุดโชคลาภกันเลยจ้า

 
ข้อควรจะรู้พื้นฐาน
 
การดูฮวงจุ้ยบ้าน 8 ด้านจะมองด้านข้างหลังบ้านเป็นหลัก ไม่ใช่หน้าบ้านการจะรู้ด้านมงคลรวมทั้งด้านอวมงคลของบ้านได้ ต้องหารหัสประจำบุคคลซะก่อนรหัสประจำตัวบุคคล มีตั้งแม้กระนั้นเลข 1-9 แต่ว่ามีข้องดเว้นว่าถ้าหากรหัสประจำตัวบุคคลพอๆกับ 5 ให้แปรไปใช้เลขอื่น ถ้าเกิดเป็นเพศผู้ให้ใช้เลข 2 ส่วนผู้หญิงให้ใช้เลข 8 ด้วยเหตุว่าข่วยในปากัวไม่มีเลข 5คนภายในกรุ๊ปราศีทิศตะวันออกเหมาะสมกับบ้านราศีทิศตะวันออก คนภายในกรุ๊ปราศีทิศตะวันตกเหมาะสมกับบ้านราศีตะวันตก
 
แนวทางคำนวณหารหัสประจำบุคคล

นำจำนวนปี คริสต์ศักราช กำเนิดเจ้าของบ้านมาบวกเข้าด้วยกัน
อย่างเช่น 1994 = 1+9+9+4 = 23
 
นำผลสรุปที่ได้มาบวกกันให้เหลือจำนวนหลักเดียว
ดังเช่น 23 = 2+3 = 5
 
นำเลขหลักเดียวที่ได้มาคำนวณดังต่อไปนี้
 
เจ้าของบ้านผู้ชาย ให้นำเลข 11 ตั้ง แล้วลบด้วยเลขหลักเดียวที่ได้
ดังเช่นว่า 11-5 = 6 เลข 6เป็นเลขรหัสประจำบุคคลของเจ้าของบ้านผู้ชาย
 
เจ้าของบ้านผู้หญิง ให้นำเลข 4 ตั้ง แล้วบวกด้วยเลขหลักเดียวที่ได้
ดังเช่น 4+5 = 9 เลข 9เป็นเลขรหัสประจำบุคคลของเจ้าของบ้านผู้หญิง
 
รหัสประจำบุคคล
เมื่อรู้รหัสประจำบุคคลแล้ว สามารถอ่านคำเสนอแนะตามกรุ๊ปราศีด้านได้โดยทันที
กรุ๊ปราศีทิศตะวันออก (คนที่มีรหัสประจำบุคคลเป็นเลข 1, 3, 4, 9)กรุ๊ปราศีทิศตะวันตก (คนที่มีรหัสประจำบุคคลเป็นเลข 2, 6, 7, 8)
 
 
🏚️ คนที่มีรหัสประจำบุคคลเป็นเลข 1
 
🔴 ทิศใต้ของบ้านเป็นด้านอายุ
🔴 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเป็นด้านหมดสิ้น
🔴 ทิศตะวันตกของบ้านเป็นด้านโทษภัย
🔴 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นด้านอสุรี
🔴 ทิศเหนือเป็นด้านประธาน
🔴 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นด้านผีสิง
🔴 ทิศตะวันออกเป็นด้านแพทย์เทวดา
🔴 ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นด้านก้าวหน้า
 
🏚️ คนที่มีรหัสประจำบุคคลเป็นเลข 2
 
🟠 ทิศใต้ของบ้านเป็นด้านอสุรี
🟠 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเป็นด้านประธาน
🟠 ทิศตะวันตกของบ้านเป็นด้านแพทย์เทวดา
🟠 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านเป็นด้านอายุ
🟠 ทิศเหนือของบ้านเป็นด้านหมดสิ้น
🟠 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเป็นด้านเจริญรุ่งเรือง
🟠 ทิศตะวันออกของบ้านเป็นด้านโทษภัย
🟠 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเป็นด้านผีสิง
 
🏚️ คนที่มีรหัสประจำบุคคลเป็นเลข 3
 
🟡 ทิศใต้ของบ้านเป็นด้านรุ่งโรจน์
🟡 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเป็นด้านโทษภัย
🟡 ทิศตะวันตกของบ้านเป็นด้านหมดสิ้น
🟡 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านเป็นด้านผีสิง
🟡 ทิศเหนือของบ้านเป็นด้านแพทย์เทวดา
🟡 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเป็นด้านอสุรี
🟡 ทิศตะวันออกของบ้านเป็นด้านประธาน
🟡 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเป็นด้านอายุ
 
🏚️ คนที่มีรหัสประจำบุคคลเป็นเลข 4
 
🟢 ทิศใต้ของบ้านเป็นด้านแพทย์เทวดา
🟢 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเป็นด้านผีสิง
🟢 ทิศตะวันตกของบ้านเป็นด้านอสุรี
🟢 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านเป็นด้านโทษภัย
🟢 ทิศเหนือของบ้านเป็นด้านก้าวหน้า
🟢 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเป็นด้านหมดสิ้น
🟢 ทิศตะวันออกของบ้านเป็นด้านอายุ
🟢 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเป็นด้านประธาน
 
🏚️ คนที่มีรหัสประจำบุคคลเป็นเลข 6
 
🔵 ทิศใต้ของบ้านเป็นด้านหมดสิ้น
🔵 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเป็นด้านอายุ
🔵 ทิศตะวันตกของบ้านเป็นด้านเจริญก้าวหน้า
🔵 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านเป็นด้านประธาน
🔵 ทิศเหนือของบ้านเป็นด้านอสุรี
🔵 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเป็นด้านแพทย์เทวดา
🔵 ทิศตะวันออกของบ้านเป็นด้านผีสิง
🔵 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเป็นด้านโทษภัย
 
🏚️ คนที่มีรหัสประจำบุคคลเป็นเลข 7
 
🟣 ทิศใต้ของบ้านเป็นด้านผีสิง
🟣 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเป็นด้านแพทย์เทวดา
🟣 ทิศตะวันตกของบ้านเป็นด้านประธาน
🟣 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านเป็นด้านเจริญก้าวหน้า
🟣 ทิศเหนือของบ้านเป็นด้านโทษภัย
🟣 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเป็นด้านอายุ
🟣 ทิศตะวันออกของบ้านเป็นด้านหมดสิ้น
🟣 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเป็นด้านยักษ์
 
🏚️ คนที่มีรหัสประจำบุคคลเป็นเลข 8
 
🟤 ทิศใต้ของบ้านเป็นด้านโทษภัย
🟤 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเป็นด้านเจริญ
🟤 ทิศตะวันตกของบ้านเป็นด้านอายุ
🟤 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านเป็นด้านแพทย์เทวดา
🟤 ทิศเหนือของบ้านเป็นด้านผีสิง
🟤 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเป็นด้านประธาน
🟤 ทิศตะวันออกของบ้านเป็นด้านอสุรี
🟤 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเป็นด้านหมดสิ้น
 
🏚️ คนที่มีรหัสประจำบุคคลเป็นเลข 9
 
⚪ ทิศใต้ของบ้านเป็นด้านประธาน
⚪ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเป็นด้านอสุรี
⚪ ทิศตะวันตกของบ้านเป็นด้านผีสิง
⚪ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านเป็นด้านหมดสิ้น
⚪ ทิศเหนือของบ้านเป็นด้านอายุ
⚪ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเป็นด้านโทษภัย
⚪ ทิศตะวันออกของบ้านเป็นด้านเจริญรุ่งเรือง
⚪ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเป็นด้านแพทย์เทวดา
 
 
ความหมายของด้านอีกทั้ง 8
 
1️⃣ ด้านประธาน : ด้านที่ช่วยเหลือเรื่องความเชื่อมโยงกับสมาชิกในบ้าน
2️⃣ ด้านรุ่งโรจน์ : ด้านที่ช่วยเหลือเรื่องความเจริญ โชคลาภ บุญบารมี บารมี
3️⃣ ด้านแพทย์เทวดา : ด้านที่สนับสนุนเรื่องสุขภาพ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ป่วยไข้
4️⃣ ด้านอายุ : ด้านที่ช่วยเหลือเรื่องอายุมั่นขวัญยืน ไม่มีโรคภัยเอารัดเอาเปรียบ
5️⃣ ด้านหมดสิ้น : ด้านที่ทำให้สูญเสียเงินทรัพย์สิน มีเรื่องมีราวกังวลใจ
6️⃣ ด้านผีสิง : ด้านที่ทำให้อยู่แล้วไม่สุข มีเรื่องมีราวทะเลาะวิวาทอยู่เนืองๆ
7️⃣ ด้านยักษ์ : ด้านที่ทำให้ถูกฉ้อโกง ศัตรูทำร้ายร่างกาย เป็นคดีความ ขึ้นโรงขึ้นศาล
8️⃣ ด้านโทษภัย : ด้านที่ทำให้พบภัยอันตราย ป่วยหนัก เสียเงินเสียทอง
 
กลเม็ดปรับแต่งจุดเสื่อมในบ้าน
 
☑️ ด้านประธาน : ตัดแต่งต้นไม้ในบ้านให้ดูงาม หมั่นรดน้ำพรวดพราดดินให้ต้นไม้ สนับสนุนให้ความข้องเกี่ยวเพิ่มขึ้น
☑️ ด้านเจริญก้าวหน้า : จัดของใช้ของสอยในบ้านเรือนให้เรียบร้อย ไม่อึดอัด ไม่วางของเกะกะ ไม่บังความก้าวหน้า
☑️ ด้านแพทย์เทวดา : รอบๆหน้าบ้านจำเป็นต้องดูแลอย่างดีเยี่ยม ไม่ปลดปล่อยพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ทิ้งขยะเป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ
☑️ ด้านอายุ : จัดแนวรั้วบ้านให้มีความสูงเท่ากัน ไม่สมควรมีรั้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสูงจนกระทั่งเหลือเกิน ช่วยเหลือเรื่องอายุยืนยาว
☑️ ด้านหมดสิ้น : ขุดบ่อเลี้ยงปลาหรือวางอ่างดอกบัวสูงระดับเอวไว้รอบๆปากทางเข้าบ้าน ตัดทอนความร้ายแรงของพลังลบ
☑️ ด้านผีสิง : ติดม่านหรือวอลเปเปอร์ลายมงคลที่หน้าประตูห้อง หรือบางทีก็อาจจะเป็นกระจก คุ้มครองปกป้องความไม่ลงรอยกัน
☑️ ด้านยักษ์ : นำรูปปั้นราชสีห์คาบกระบี่มาวางไว้หน้าทางเข้าบ้าน หรือปลูกต้นไผ่เป็นแถวบังตา คุ้มครองป้องกันเคราะห์ภัย
☑️ ด้านโทษภัย : จัดวางโต๊ะอาหารไว้ใกล้ๆกับครัว สนับสนุนเรื่องความอุดมสมบูรณ์ สมาชิกครอบครัวรักใคร่พร้อมใจ

ด้านมงคลบ้าน, ด้านรับทรัพย์สินบ้าน, ฮวงจุ้ยบ้าน, แก้ฮวงจุ้ยบ้าน

เข้าวินเต็มๆเลขคำชะโนด-เลขเด็ดแม่ย่างูซวงนาคินี วิถีทาง 'แม่น้ำหนึ่ง' โดนเป๊ะๆ
เปิดภาพกรุ๊ปเพื่อนฝูง “แตงโม”บนเรือสปีดโบ๊ตนัดหมายแวะคุยข้างหลังศิลปินสาวตกน้ำ (มีคลิป)